Muzej grada Ludbrega osnovan je 2. lipnja 2021. godine kao muzej u sastavu ustanove Centra za kulturu i informiranje ‘D. Novak’. Klasificiran je kao opći, regionalni muzej zavičajnog i kompleksnog tipa unutar kojeg se sabire, istražuje i prezentira materijalna i nematerijalna baština s područja Ludbrega.

Njegova svrha je kompleksna muzejska djelatnost koja uključuje poslove: evidentiranja, sakupljanja, stručne i znanstvene obrade te prezentacije građe unutar stalnog postava ili putem povremenih tematskih izložbi. Muzej obavlja i poslove trajnog zaštićivanja muzejske građe, muzejske dokumentacije i muzejskih lokaliteta prema pravilima konzervatorske struke.

Muzejska djelatnost raspoređena je po ustrojbenim jedinicama – odjelima i zbirkama: Arheološki odjel, Etnografski odjel i Povijesna zbirka koja ima različite fondove (Fond dokumentacije, Fond numizmatike, Zbirka fotografija i negativa, Stalni postav Zbirke predmeta sakralne umjetnosti).

Muzejski odjeli i zbirke smješteni su u tri zgrade u gradu Ludbregu – Dvorac Batthyany, Arheološki park ‘Iovia’ te Bakina hiža i dedekov dvor.

Osim kulturološko identifikacijske uloge, muzej ima zadaću popularizacije muzejske djelatnosti i približavanje muzejske struke široj javnost.

Vizija

Muzeja Grada Ludbrega prikupljanjem, zaštitom, očuvanjem i prezentacijom baštine jedan je od temelja očuvanja i razvitka kulturnog i nacionalnog identiteta lokalne zajednice. Muzej Grada Ludbrega koristeći suvremenu tehnologiju i informatizaciju unaprjeđivat će muzejsku struku i znanstveni rad na području svoje djelatnosti. Povećanje prepoznatljivosti u javnosti, povećanje interesa publike iz grada Ludbrega, Hrvatske i inozemstva kao i što bolje pozicioniranje Muzeja na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj cjelini. Podizanje svijesti lokalne zajednice i djelatnika Muzeja o značaju i vrijednosti kulturne baštine Ludbrega kako bi rasla motivacija ostvarenja vizije.

Misija

Muzej Grada Ludbrega je posvećen očuvanju materijalne i nematerijalne baštine na području Ludbrega i okolnih naselja. Njegova svrha je kompleksna muzejska djelatnost koja uključuje poslove evidentiranja, sakupljanja, stručne i znanstvene obrade te prezentacije građe unutar stalnog postava ili putem povremenih tematskih izložbi. Muzej obavlja i poslove trajnog zaštićivanja muzejske građe, muzejske dokumentacije i muzejskih lokaliteta prema pravilima konzervatorske struke. Muzej obrazuje o arheološkim, etnografskim, povijesnim i kulturno-povijesnim specifičnostima ludbreškog kraja putem edukativnih radionica, tematskih predavanja i publicističkom djelatnošću. Predstavljanje kulturnog nasljeđa i njegovog lokalnog identiteta izvodi se i putem osmišljenih tematskih manifestacija. Osim kulturološko identifikacijske uloge, muzej ima zadaću popularizacije muzejske djelatnosti i približavanje muzejske struke široj javnosti, što se postiže uključivanjem građanstva u razne ciljane akcije. Muzej sudjeluje u projektima i njeguje kulturnu suradnju u državi i inozemstvu. Muzej je uključen u turističku ponudu regije i države.