Povijesne zbirke Muzeja grada Ludbrega formirane su 2019. godine zahvaljujući Mariji Winter koja je tijekom svog života prikupljala povijesnu građu, a koja je nakon njezine smrti bila pohranjena u Centru za kulturu.

Nakon toga počela se intenzivno prikupljati građa vezana uz Industrijsku baštinu Ludbrega, a koja je vezana uz drugu industrijsku revoluciju i razvoj proizvodnih pogona na području tadašnje Općine Ludbreg.

Povijesne zbirke se upotpunjavaju dokumentima i predmetima koji predstavljaju povijesnu baštinu Ludbrega i ludbreške Podravine.

Povijesne zbirke formirane su od sedam podzbirki: