Uz Ludbreg se vežu brojne priče no svakako je najpoznatija ona o čudu pretvorbe vina u Krv Kristovu. Stoga ne čudi da je upravo u Ludbregu 1998. godine otvoren „Stalni postav sakralne umjetnosti”, a jezgru postava čine djela prikupljena na području župa Ludbreg, Donji Martijanec, Sveti Đurđ i Veliki Bukovec. Postav je smješten u povijesnom prostoru kapelice svetog Križa u sklopu dvorca Batthyany i zapravo je dokumentarni dokaz postojanja i povijesnog trajanja kulture i umjetnosti ludbreškog kraja.

Djela koja bi bila osuđena na propadanje tako su spašena i od zaborava. Zbirkom su obuhvaćeni predmeti 17., 18. i 19. stoljeća izraženi od kamene i drvene plastike, slike, predmeti crkvenog ruha, liturgijsko posuđe i crkvene knjige.

Muzeološku koncepciju stalnog postava zbirke pripremili su muzejski savjetnik prof. Nela Tarbuk i mr. Mario Beusan, dok su izbor izložaka i obradu građe izvršili dr. Doris Baričević, mr. Mirjana Repanić-Braun, prof. Jelena Ivoš, dr. Ivo Lentić i dr. Milan Pelc.

Na pojedinim predmetima je zbog oštećenja bilo potrebno provesti zaštitne radove, pa je tako 2004. godine u Hrvatskom restauratorskom zavodu – Restauratorskom djelu Ludbreg provedena konzervacija i restauracija sedam misnica i dvije zastave.

Zbirka sakralne umjetnosti uvrštena je na Listu zaštićene pokretne kulturne baštine RH tako da ona ima i nacionalni značaj.

U Umjetničke zbirke pripada: